Interna

Problemi sa ušima su najčešći zdravstveni problemi koji se mogu videti u svim veterinarskim ambulantama.Učestalost ovih problema leži u činjenici da je grada usnog kanala kod pasa idealna sredina za život mikroorganizama. Slaba ventilacija,nabori usne školjke, položaj usnog kanala su samo neki od faktora koji čine uvo idealnom sredinom za razvoj mikroorganizama. Primer za psa koji je najpodložniji ovakvim problemima je koker spanijel.

Najčešći “okidač” za nastanak infekcije je ulazak tečnosti u usni kanal. Usled slabe ventilacije voda teže isparava,a toplota i sadržaj koji se u usnom kanalu normalno nalazi čine idealnu kombinaciju za rast bakterija. Vlažno, toplo i tamno je kombinacija u kojoj bakterije najbolje uspevaju. U usnom kanalu i normalno postoje bakterije koje ne izazivaju oboljenje. Međutim kada se susretnu loši uslovi-vlažnost, prljavština, toplota i pogrešne bakterije-Staphylococcus i Pseudomonas, koje mogu da prevladaju normalnu mikrofloru, dolazi do oboljenja.

Usled reakcije tkiva na infekciju luči se više usne masti, dolazi do upale, povećanje dotoka krvi što dovodi do povećanja temperature, luči se histamin – materija koja dovodi do svraba i češanja a usled toga i do otoka i oštećenja tkiva. Sve ovo dovodi do velikog problema na koji se mora brzo reagovati da ne bi ovakvo akutno stanje preslo u hroničnu infekciju koju je vrlo teško lečiti.

Prvi korak u lečenju upale spoljašnjeg usnog kanala je temeljno i dubinsko čišćenje uha.Veterinar ce odrediti vrstu antibiotika i način davanja u zavisnosti od urađenog antibiograma i težine infekcije.Takođe će odlučiti i o korišćenju kapi za uši.Određivanje vrste infekcije je vrlo bitno jer se pored bakterija u uhu mogu naći i gljivice i paraziti a ovo je veoma bitno jer se prema tome i određuje terapija.Dešava se da i pored terapije upala uha ne može biti sanirana pa se pristupa hiruškom rešenju problema,posebno kod hroničnih infekcija.Sve ovo se može izbeći redovnom kontrolom usnog kanala i na svaku sumnjivu promenu u izgledu uha treba se obratiti veterinaru koji će na osnovu pregleda ustanoviti o čemu se radi.

Pošaljite poruku

Posetite nas

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 124, Kragujevac 34000

Pozovite nas još danas

Zapratite nas